ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αλεξέι Σπιλέφσκι Αλεξέι Σπιλέφσκι

Αλεξέι Σπιλέφσκι

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΦΕΒ 17/1988
Μινσκ ΤΌΠΟΣ ΓΈΝΝΗΣΗΣ