ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2021/2022

ΑΓΟΡΑ
Tickets GR Tickets GR

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΡΗ

50% ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ Η ΚΗΔΕΜΟΝΑ (ΠΑΤΕΡΑ-ΜΗΤΕΡΑ).

Αφορά την αγορά εισιτηρίου διαρκείας για δύο γονείς ή μονογονείς με τα παιδιά τους. Τα πακέτα οικογενειακών εισιτηρίων δεν θα πωλούνται ηλεκτρονικά. Η αγορά του απαιτεί φυσική παρουσία στα γραφεία του Άρη και θα χρειαστεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

50% ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΩΡΕΑΝ)

* AΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟYΧΟΙ 20% EΚΠΤΩΣΗ.

Αφορά την αγορά εισιτηρίου διαρκείας για τους συνταξιούχους και τους ανέργους. Τα συγκεκριμένα εισιτήρια δεν θα πωλούνται ηλεκτρονικά. Η αγορά τους απαιτεί φυσική παρουσία στα γραφεία του Άρη και θα είναι απαραίτητη η υποβολή δικαιολογητικών.

* ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ.

Αφορά την αγορά εισιτηρίου διαρκείας για στρατιώτες και φοιτητές. Τα συγκεκριμένα εισιτήρια δεν θα πωλούνται ηλεκτρονικά. Η αγορά τους απαιτεί φυσική παρουσία στα γραφεία του Άρη και θα είναι απαραίτητη η προσκόμιση δικαιολογητικών.

* ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αφορά την αγορά εγγεγραμμένων (δηλαδή σύμφωνα με τους περιορισμούς της κάρτας φιλάθλου) εισιτηρίων διαρκείας από εταιρεία. Τα εταιρικά εισιτήρια δεν θα πωλούνται ηλεκτρονικά. Η αγορά τους συνοδεύεται υποχρεωτικά από την έκδοση τιμολογίου στο όνομα της εταιρείας και η καταβολή του ποσού θα γίνεται υποχρεωτικά είτε με κατάθεση στον τραπεζικό της λογαριασμό είτε με εταιρική επιταγή.

* ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2021-22

 

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΆΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2021-2022:

1. Αποδοχή όρων εισιτηρίου διαρκείας: με την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας του Άρη συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους παρόντες Όρους, καθώς και τους γενικούς όρους εισόδου στο γήπεδο, οι οποίοι θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.

2. Δικαιώματα εισιτηρίων διαρκείας: με την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, ο κάτοχος δικαιούται να εισέλθει στο γήπεδο, που έχει οριστεί ως έδρα του Άρη, για να παρακολουθήσει τους αγώνες πρωταθλήματος, Κυπέλλου Κύπρου, και τους φιλικούς αγώνες της ομάδας, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021 - 2022.

3. Απώλεια εισιτηρίου διαρκείας: σε περίπτωση απώλειας, ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα τηλεφωνικώς με το τμήμα εισιτηρίων του Άρη +35796525225.

4. Απαγόρευση μεταφοράς ή παραχώρησης του εισιτηρίου διαρκείας: το εισιτήριο διαρκείας είναι προσωπικό. Η χρήση του δεν χορηγείται ούτε μεταφέρεται με κανέναν τρόπο σε άλλο πρόσωπο. Εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται από άτομο διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο εισιτήριο διαρκείας, ο Άρης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριο και να απαγορεύσει στον κάτοχο να εισέλθει στο γήπεδο.

5. Επιστροφή εισιτηρίου διαρκείας. Μετά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, δεν επιτρέπεται η επιστροφή του εισιτηρίου ή η μερική ή ολική επιστροφή χρημάτων.

6. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και γενικής εμπορίας εισιτηρίων διαρκείας: απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και γενική εμπορία εισιτηρίων διαρκείας, καθώς και η προμήθεια τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, για σκοπούς προώθησης ή άλλους διαφημιστικούς σκοπούς (π.χ. ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός εάν έχει δοθεί γραπτή έγκριση από τον ΑΡΗ. Ο Άρης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αυτά τα εισιτήρια ανά πάσα στιγμή.

7. Αναβολή-ακύρωση και διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές: σε περίπτωση αναβολής, ακύρωσης ή διεξαγωγής του αγώνα χωρίς θεατές, οι κάτοχοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης με οποιαδήποτε μορφή.

8. Επιβολή ποινής στον Άρη ή αλλαγή γηπέδου του Άρη : σε περίπτωση τιμωρίας για οποιονδήποτε λόγο έδρας του Άρη ή σε κάθε περίπτωση αλλαγής σταδίου διεξαγωγής του αγώνα, που χρησιμοποιείται ως έδρα του Άρη ή για οποιονδήποτε λόγο, το εισιτήριο διαρκείας θα ισχύει για γήπεδο, το οποίο θα ορίζεται ως έδρα του, και προτεραιότητα θα δίνεται στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

9. Ευθύνη του Άρη: Ο Άρης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις κατόχου εισιτηρίου διαρκείας για αποζημίωση για ζημιές, απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν λόγω ακύρωσης, αναβολής ή αλλαγής ώρας, ημερομηνίας και τόπου του αγώνα για οποιονδήποτε λόγο.

10. Συμμετοχή σε επεισόδια - ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες, οι οποίες δεν συνάδουν με την αθλητική ιδιότητα και / ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, τον ΆΡΗ, τους αθλητές, ο ΆΡΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση αποβολή του κατόχου από το Γήπεδο και / ή απαγόρευσης της εισόδου σε και / ή μελλοντικό αγώνα (ες) και / ή να ακυρώσει και να απαγορεύσει τη χρήση αυτής της κάρτας διαρκείας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

11. Ευθύνη ιδιοκτητών: οι ιδιοκτήτες ευθύνονται έναντι του Αρη για οποιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη, η οποία παραβιάζει νόμο ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, καθώς και τους γενικούς όρους εισόδου στο γήπεδο για την αποζημίωση οποιασδήποτε ζημίας, θετικής ή αρνητικής, που θα υποστεί από τις ενέργειες, τις πράξεις και τη γενική συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του αγώνα.

12. Μη συμμόρφωση με τους όρους: σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με έναν από τους παραπάνω όρους, καθώς και με τους γενικούς όρους εισόδου στο γήπεδο, ο Άρης διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την κάρτα διαρκείας και να την ακυρώσει.