ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
13.05.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

-Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, ευγενής άμιλλα και συναγωνισμός.

-Η βομβιστική επίθεση είναι αλητεία, ψευτομαγκιά και ωμή τρομοκρατία.

-Το γεγονός ότι αναγκαζόμαστε να συνδέουμε τις δύο προτάσεις στην ίδια ανακοίνωση, καταδεικνύει την τεράστια απόκλιση που έχουμε από το ευ αγωνίζεσθαι.

Γλώσσα

Όλα τα νέα